🖼️
🖼️
  • Autoruns Quản lý các chương trình khởi động cùng Windows
  • Autoruns 13.95 là phần mềm quản lý chương trình khởi động cùng Windows, cho phép người dùng xem và vô hiệu hóa những phần mềm được lựa chọn khởi động cùng Windows, so sánh snapshot giữa các thông số cài đặt và xuất file.
  • Xếp hạng: 4 10 Phiếu bầu