🖼️
  • Phát hành: Cheetah Games
  • Sử dụng các món đồ gia dụng để đẩy quả bom ra khỏi nhà trong game BOMBARIKA!
  • android Version: 0.5
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 01