🖼️
 • System Boost Elite Dọn dẹp registry trên máy tính
 • System Boost Elite là phần mềm dọn dẹp registry nhằm giúp máy tính của bạn chạy nhanh hơn. Với việc sử dụng máy tính hàng ngày, tốc độ thực hiện của nó sẽ bị chậm lại bởi một số entry registry không phù hợp,...
 • Xếp hạng: 4 36 Phiếu bầu
🖼️
 • Cleanup Assistant Dọn dẹp ổ cứng
 • Cleanup Assistant là một bộ công cụ dễ sử dụng giúp bạn làm sạch ổ cứng máy tính. Nó có 3 chức năng chính là: File Scanners,Disk cleaning,Privacy protection.
 • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • Fresh System Dọn dẹp máy tính
 • Ngoài việc dọn dẹp hệ thống máy tính thì Fresh System còn giúp bạn kiểm soát những chương trình tự động kích hoạt mỗi khi khởi động máy tính, tìm và xoá bỏ những thư mục rỗng và dọn dẹp Internet cache.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • WinMate Công cụ dọn dẹp registry
 • WinMate là công cụ giúp dọn dẹp registry, đã bị chặn bởi sử dụng hàng ngày hoặc bị virus tấn công khiến máy tính của bạn bị chạy chậm...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Recycle Cleaner ActiveX Dọn dẹp Recycle Bin
 • Recycle Cleaner ActiveX là trình điều khiển dll dành cho tác giả và nhà phát triển phần mềm. Nó cho phép họ xóa file hoặc lấy thông tin từ file trong Recycle Bin đồng thời hiển thị thuộc tính của chúng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Disk Doctors Data Sanitizer Dọn dẹp ổ cứng
 • Xóa và dọn dẹp ổ cứng là các hữu hiệu cho quyền riêng tư cá nhân bởi các file không bị xóa hoàn toàn khi sử dụng chức năng xóa mặc định của hệ điều hành.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Advanced Tracks Cleaner Công cụ dọn dẹp máy tính
 • Advanced Tracks Cleaner là công cụ dọn dẹp rất mạnh mẽ để bảo vệ bạn. Hàng ngày làm việc trên máy tính, Windows sẽ theo dõi tất cả các hoạt động trên máy tính, khi bạn kết nối với Intrernet, trình duyệt web đang sử dụng sẽ để lại rất nhiều dấu vết của bạn
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Registry Cleaner ActiveX Dọn dẹp registry
 • Registry Cleaner ActiveX là công cụ hữu hiệu để hỗ trợ bạn quét và gỡ bỏ những entry cũ hoặc không sử dụng bao gồm File Extensions, ActiveX Controls, ClassIDs, ProgIDs, Uninstallers, Shared DLLs, Fonts, Help Files, Application Paths, Icons, Invalid Shortc
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • DataWipe Tiện ích dọn dẹp hệ thống
 • DataWipe là một phần mềm hữu dụng cung cấp cho người dùng khả năng dọn dẹp bộ nhớ cache, lịch sử và tập tin cookie của trình duyệt, tất cả dấu vết từ registry hệ thống, các tập tin không cần thiết và không gian ổ cứng trống.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu