🖼️
🖼️
 • C-Free Professional Công cụ lập trình C
 • Ngôn ngữ C được xem là một trong số ngôn ngữ lập trình cơ bản mà hầu như sinh viên khoa CNTT của các trường cao đẳng, đại học đều gặp phải.
 • Xếp hạng: 4 114 Phiếu bầu
🖼️
 • Visual C# 2010 Express Công cụ lập trình C#
 • Visual C# 2010 Express là phần mềm nằm trong dải sản phẩm Visual Studio 2010 Express, cung cấp bộ công cụ cho người dùng Windows để tạo ra ứng dụng tùy chỉnh kèm thiết lập cơ bản và nâng cao.
 • Xếp hạng: 3 69 Phiếu bầu
🖼️
 • C-Free Công cụ lập trình C
 • Ngôn ngữ C được xem là một trong số ngôn ngữ lập trình cơ bản mà hầu như sinh viên khoa CNTT của các trường cao đẳng, đại học đều gặp phải.
 • Xếp hạng: 3 61 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • Learn C++ cho Android Học lập trình C++ trên Android
 • Learn C++ for Android là ứng dụng giúp người dùng học lập trình C++ trên điện thoại hiệu quả, chạy được trên các thiết bị có hệ điều hành 3.0 trở lên và miễn phí trải nghiệm.
 • Xếp hạng: 2 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Game Dev Tycoon Game quản lý công ty game
 • Game Dev Tycoon là game quản lý công ty phát triển game với nhiều tính năng thực tế như nghiên cứu công nghệ mới, thiết kế game hay đào tạo nhân viên.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Uget (Dev)
 • Uget là một trình quản lý, sử dụng gtk + và libcurl. Nó sẽ phân loại các URL trước khi tải về chúng, và cho phép bạn nhập URL của file HTML.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • C-Uneraser Khôi phục dữ liệu nhanh chóng
 • C-Uneraser là một ứng dụng hữu ích cho phép bạn khôi phục tất cả các loại tập tin từ các thiết bị lưu trữ bị hư hỏng hoặc bị định dạng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️