🖼️
  • E.O.E cho Android Game hành động sinh tồn ngày tận thế của NetEase
  • Sau khi cánh cửa bạc bí ẩn mở ra, thảm họa đã ập đến thế giới này. Nền văn minh nhân loại bị sụp đổ bởi cuộc xâm lăng của Stardust và các dạng sống kỳ lạ. Suốt 40 năm, con người đã phải vật lộn để tồn tại trong khổ cực, tối tăm. Cho tới một ngày bạn tỉnh dậy.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu