🖼️
  🖼️
   🖼️
    🖼️
    • Feign Game Ma sói mới độc đáo

    • Feign là game Ma sói với tối đa 12 người chơi. Game diễn ra tại một thị trấn nhỏ, nơi người tội và kẻ mạo danh sẽ ở cùng nhau. Bạn sẽ phải tận dụng vai trò của mình vào ban đêm để giành chiến thắng.
    • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu