🖼️
  • Portable FileAssassin
  • Portable FileAssassin là phiên bản di động của phần mềm FileAssassin, một ứng dụng có thể xóa bất cứ kiểu file đã bị khóa nào nằm trong máy tính của bạn. Dù các file bị nhiễm độc malware hoặc chỉ là một file cụ thể nào đó đều có thể remove.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️