🖼️
 • Foxit Advanced PDF Editor Chỉnh sửa file PDF dễ dàng

 • Khi sử dụng file PDF, chắc hẳn bạn cũng muốn chỉnh sửa trực tiếp ngay trên file. Dù là chỉnh sửa văn bản, kích cỡ font hay gì đi nữa, Foxit Advanced PDF Editor vẫn cung cấp môi trường xử lý từ để chỉnh sửa dữ liệu PDF.
 • Xếp hạng: 3 6 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  🖼️
   🖼️
   • Foxit PDF Editor Đọc PDF, chỉnh sửa PDF miễn phí

   • Foxit PDF Editor (tên cũ là Foxit PhantomPDF) là phần mềm chỉnh sửa file PDF đa năng và miễn phí trên máy tính, trợ tạo file PDF mới, xem PDF, chỉnh sửa và tùy biến dễ dàng.
   • Xếp hạng: 4 109 Phiếu bầu
   🖼️
   🖼️
   🖼️