🖼️
  • MMM: Murder Most Misfortunate Game truy tìm hung thủ cho Windows, Mac & Linux
  • Trong game phiêu lưu mới cho Windows, Mac và Linux MMM: Murder Most Misfortunate, người chơi sẽ cố gắng tìm ra hung thủ thật sự trước khi tất cả mọi người đều bắt đầu chỉ tay vào mình. Game này có yếu tố thú vị của thể loại game visual novel (tiểu thuyết tương tác).
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu