🖼️
  • Phát hành: Robert Broglia
  • GBA.emu là trình giả lập GBA mã nguồn mở tiến tiến dựa trên VBA-M r1097, hỗ trợ nhiều loại thiết bị Android, từ Xperia Play original cho đến các thiết bị hiện đại như Nvidia Shield và điện thoại Pixel.
  • android Version: 1.5.49
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 01