🖼️
🖼️
  🖼️
  🖼️
   🖼️
    🖼️
     🖼️
     • Hướng dẫn về mọi bản đồ trong Goose Goose Duck

     • Hướng dẫn và các thông tin chi tiết về mọi bản đồ trong Goose Goose Duck, giúp người chơi dễ dàng triệu tập cuộc họp khẩn, tránh những nguy hiểm ngầm và nhiều lưu ý quan trọng khác.
     • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
      🖼️
      • Vai trò của những con vật trong game Goose Goose Duck

      • Goose Goose Duck là một trò chơi suy luận xã hội có lối chơi hành động lén lút và lừa đảo nhau giống Among Us hay Ma Sói. Có tất cả hơn 25 vài trò sẽ được chỉ định ngẫu nhiên cho các người chơi.
      • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
       🖼️