🖼️
  • ICANKid cho iOS Ứng dụng chơi mà học cho bé

  • ICANKid cho iOS là một ứng dụng giáo dục sớm toàn diện giúp con em học nói Tiếng Anh qua giáo trình chuẩn Pearson, làm quen Tiếng Việt & Toán theo chuẩn Bộ Giáo dục & Đào tạo.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • ICANKid cho Android Ứng dụng chơi mà học cho bé

  • ICANKid cho Android là một ứng dụng “Chơi mà Học” giúp trẻ phát triển toàn diện ở giai đoạn đầu đời, giúp con em học nói Tiếng Anh qua giáo trình chuẩn Pearson, làm quen Tiếng Việt & Toán theo chuẩn Bộ Giáo dục & Đào tạo.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu