🖼️
 • Phát hành: Subin Ninan
 • Secure Folder là phần mềm bảo mật miễn phí đến từ hãng Subin Ninan. Secure Folder giúp bảo vệ file cá nhân an toàn trên máy tính Windows.
 • windows Version: 8.2
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 43.997
🖼️
 • Phát hành: TeamViewer
 • TeamViewer for Remote Control có thể truy cập máy tính từ xa ở khắp mọi nơi, cho phép bất kỳ người dùng iPhone, iPod Touch và iPad xem, điều khiển từ xa và hỗ trợ kỹ thuật cho người khác.
 • ios Version: 8.0.10338
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.567
🖼️
 • Phát hành: Software Ops
 • My Eyes Only 7 for iOS cung cấp cho người dùng một ứng dụng bảo mật dữ liệu tiện ích, tin cậy và hoàn toàn miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
 • ios Version: 7.0.3
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 674
🖼️
 • Phát hành: Barracuda
 • Copy for Android cung cấp cho người dùng các thiết bị Android một ứng dụng dịch vụ lưu trữ đám mây tiện ích, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí.
 • android Version: 2.01.2.066
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 294
🖼️
 • Phát hành: iRare Media
 • Cypher Bot Lite for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một chương trình bảo mật dữ liệu thông minh, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí.
 • ios Version: 2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 163
🖼️
 • Phát hành: Barracuda
 • Copy for Windows Phone cung cấp cho người dùng các thiết bị Windows Phone một ứng dụng dịch vụ lưu trữ đám mây tiện ích, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí.
 • Windows Phone Version: 1.0.0.12
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 158
🖼️
 • Phát hành: Software Ops
 • Photo Safe Pro for iOS là ứng dụng bảo mật miễn phí được thiết kế riêng để ẩn ảnh trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
 • ios Version: 2.0.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 102
🖼️
 • Phát hành: PrimX Technologies
 • Wabiz Lite for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một tiện ích mã hóa tin nhắn và bảo mật dữ liệu cá nhân hiệu quả, an toàn.
 • ios Version: 2.0.214
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 57
🖼️
 • Phát hành: Rottiesoft
 • Secure Filebox for iOS là ứng dụng trình quản lý dữ liệu cá nhân an toàn và bảo mật, được cung cấp trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
 • ios Version: 4.0
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52
🖼️
 • Phát hành: Barracuda
 • Copy for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một ứng dụng dịch vụ lưu trữ đám mây tiện ích, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí.
 • ios Version: 1.2.6
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37
🖼️
 • Phát hành: Wegener Labs
 • GoodWallet for iOS là ứng dụng trình quản lý mật khẩu và thông tin cá nhân quan trọng, đa chức năng, được cung cấp miễn phí trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
 • ios Version: 2.6
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 48
🖼️
 • Phát hành: Pavel Kanzelsberger
 • MyWallet Lite for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một trình quản lý mật khẩu an toàn, tiện ích và hoàn toàn miễn phí.
 • ios Version: 1.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38