🖼️
 • Phát hành: ModelMaker Tools
 • SimpleMind Desktop Pro lả một phần mềm giúp người dùng xây dựng các ý tưởng, biến ý tưởng của mình thành kế hoạch và hành động ý nghĩa.
 • windows Version: 1.8.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.339
🖼️
 • Phát hành: Blumind
 • Một bản đồ tư duy thường bao gồm các từ ngữ, ý tưởng, nhiệm vụ hoặc nhiều thứ khác được liên kết và sắp xếp xung quanh một từ khóa ở trung tâm.
 • windows Version: 3.2
 • Đánh giá: 65
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61.392
🖼️
 • Phát hành: OpenGenius
 • Là sự kết hợp giữa DropTask và iMindMap, Ayoa cho Android là ứng dụng văn phòng tổng hợp giữa lập bản đồ tư duy (Mind Map), trò chuyện và quản lý tác vụ đầu tiên trên thế giới
 • android Version: 3.0.41
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33
🖼️
 • Phát hành: Dimitry Polivaev
 • Freeplane 1.7.9 là phần mềm lập bản đồ suy nghĩ giúp người dùng quản lý và sắp xếp các ý tưởng, suy nghĩ, công việc,...hiệu quả.
 • windows Version: 1.7.9
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.244
🖼️
 • Phát hành: Xmind
 • XMind là một công cụ hỗ trợ xây dựng bản đồ tư duy hiệu quả. XMind 8 mới nhất chứa tất cả công cụ bạn cần để có một sơ đồ tư duy hoàn hảo
 • windows Version: 3.7.9.0
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.540
🖼️
 • Phát hành: XMind
 • XMind: Mind Map là công cụ vẽ sơ đồ tư duy phổ biến nhất hành tinh.
 • ios Version: 2.0.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46
🖼️
 • Phát hành: XMind
 • XMind: ZEN 10.1.3 là phần mềm tạo bản đồ tư duy (mindmap) - 1 sản phẩm nâng cấp của XMind. XMind: ZEN đã chính thức được đổi tên thành XMind 2020.
 • windows Version: 10.1.3
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.186
🖼️
 • Phát hành: Blumind
 • Một bản đồ tư duy thường bao gồm các từ ngữ, ý tưởng, nhiệm vụ hoặc nhiều thứ khác được liên kết và sắp xếp xung quanh một từ khóa ở trung tâm.
 • windows Version: 1.3.21.1
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.051
🖼️
 • Phát hành: Anttizen
 • Textize MindMap là ứng dụng tạo sơ đồ tư duy đơn giản, nhanh gọn cho Windows 10. Textize MindMap hỗ trợ vẽ bản đồ tư duy cực nhanh, dễ dàng và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.119
🖼️
 • Phát hành: JGraph
 • Draw.io là công cụ online miễn phí để vẽ sơ đồ tư duy, phục vụ trong học tập, công việc hay đời sống cá nhân.
 • web
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 922
🖼️
 • Phát hành: Tony Buzan
 • iMindMap 11.0.4 là phần mềm vẽ bản đồ tư duy được phát triển bởi Tony Buzan. iMindMap là một phần mềm rất mạnh, cung cấp cho người dùng rất nhiều các công cụ hỗ trợ để chuyển đổi các ý tưởng thành hình ảnh.
 • windows Version: 11.0.4
 • Đánh giá: 37
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 58.671
🖼️
 • Phát hành: EDrawSoft
 • Phác thảo và chia sẻ ý tưởng với phần mềm vẽ sơ đồ tư duy MindMaster, tên gọi cũ là Edraw Mind Map. Mind Master là 1 sản phẩm hot của Edraw - công ty con của Wondershare.
 • windows Version: 8.5.1
 • Đánh giá: 109
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 199.641