🖼️
 • Blumind Portable Xây dựng bản đồ tư duy

 • Một bản đồ tư duy thường bao gồm các từ ngữ, ý tưởng, nhiệm vụ hoặc nhiều thứ khác được liên kết và sắp xếp xung quanh một từ khóa ở trung tâm.
 • Xếp hạng: 4 65 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Blumind Phần mềm vẽ sơ đồ tư duy

 • Một bản đồ tư duy thường bao gồm các từ ngữ, ý tưởng, nhiệm vụ hoặc nhiều thứ khác được liên kết và sắp xếp xung quanh một từ khóa ở trung tâm.
 • Xếp hạng: 4 16 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  🖼️
  • EdrawMind Ứng dụng lập sơ đồ tư duy MindMaster

  • Phác thảo và chia sẻ ý tưởng với phần mềm vẽ sơ đồ tư duy EdrawMind, tên gọi cũ MindMaster hoặc Edraw Mind Map. Edraw Mind là 1 sản phẩm hot của EdrawSoft, công ty con của Wondershare.
  • Xếp hạng: 4 146 Phiếu bầu
  🖼️
  • XMind 8 Xây dựng bản đồ tư duy

  • XMind là một công cụ hỗ trợ xây dựng bản đồ tư duy hiệu quả. XMind 8 mới nhất chứa tất cả công cụ bạn cần để có một sơ đồ tư duy hoàn hảo.
  • Xếp hạng: 4 39 Phiếu bầu
  🖼️
  🖼️