🖼️
🖼️
 • MISA Mimosa 2022 Phần mềm Kế toán Hành chính sự nghiệp
 • MISA Mimosa.NET 2020 là phần mềm kế toán phù hợp triển khai cho mọi đơn vị HCSN từ các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo hoặc đảm bảo một phần kinh phí hoạt động đến các đơn vị sự nghiệp do NSNN đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động.
 • Xếp hạng: 4 36 Phiếu bầu
🖼️
 • MISA Bamboo.NET 2020 Phần mềm kế toán xã
 • MISA Bamboo.NET 2020 là phần mềm kế toán xã, giúp kế toán xã, phường thực hiện các nghiệp vụ kế toán một cách dễ dàng, nhanh chóng như: Dự toán ngân sách, tiền mặt, tiền gửi, vật tư, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, lương...
 • Xếp hạng: 3 11 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • MISA Bamboo.NET X1 2019 Phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính xã
 • MISA Bamboo.NET X1 2015 là phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính xã/phường, hỗ trợ đắc lực cho các Phòng tài chính quận/huyện và Sở tài chính các tỉnh trong việc tổng hợp các báo cáo tài chính của các đơn vị cấp quận/huyện.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Misa Emis Nền tảng quản lý trường học
 • Misa Emis là nền tảng quản lý giáo dục giúp các Trường học, Phòng giáo dục và đào tạo, Sở giáo dục và đào tạo, vv thực hiện các nghiệp vụ Quản lý học sinh, Giảng dạy, vv.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • MISA HRM for iOS Phần mềm quản trị nguồn nhân lực
 • MISA HRM là phiên bản mobile của Phần mềm quản trị nguồn nhân lực MISA HRM.NET 2012 phát triển bởi công ty cổ phần MISA. MISA HRM cho phép kết nối, truy xuất thông tin một cách an toàn tới ứng dụng nền MISA HRM.NET 2012.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu