🖼️
🖼️
🖼️
  🖼️
   🖼️
   • OBS Studio Quay và stream video hiệu quả

   • OBS Studio 29.1 là phần mềm ghi và stream video, live streaming lên Facebook, Youtube. OBS Studio là phiên bản nâng cấp hoàn toàn của Open Broadcaster Software (OBS Classic).
   • Xếp hạng: 4 173 Phiếu bầu
   🖼️
   • Android Studio Công cụ lập trình Android

   • Android Studio là công cụ lập trình chuẩn riêng của Google thay thế cho Eclipse cũ. Android Studio gồm các thành phần: Android Studio IDE, Android SDK tools, Android Platform...
   • Xếp hạng: 4 17 Phiếu bầu
   🖼️