🖼️
 • OS X Yosemite Hệ điều hành OS X Yosemite dành cho Mac
 • OS X Yosemite 10.10.5 cải thiện khả năng tương thích với các máy chủ email nhất định khi sử dụng Mail, sửa chữa một vấn đề trong Photos khi ngăn ngừa sự nhập video từ camera GoPro và nhiều hơn thế nữa.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Apple Mac OS X Updat4 Bản cập nhật cho Mac OS X
 • Apple Mac OS X là một ứng mới của Apple, được dành cho tất cả người dùng chạy Mac OS X Leopard. Apple Mac OS X với các bản sửa lỗi hệ điều hành: tăng cường sự ổn định, an ninh và tính tương thích của máy Mac.
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Thing-1 1.0 for Mac OS X
 • Thing-1 - phần mềm hỗ trợ điều khiển hệ thống MIDI wind, giúp người sử dụng với các khả năng xử lý hiệu ứng âm nhạc...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • Fantasktik for Mac OS X Thanh tác vụ sáng tạo cho Mac
 • Chương trình mang đến cho người sử dụng một thanh tác vụ mới sáng tạo và nhiều chức năng, dễ dàng cho phép người sử dụng dễ dàng chuyển đổi giữa các cửa sổ đang làm việc và các ứng dụng khác...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️