🖼️
  • Paragrowth Game sinh tồn trong khu rừng kỳ bí

  • Paragrowth lấy bối cảnh trong một khu rừng tăm tối khổng lồ. Hãy khám phá vùng nông thôn khổng lồ, sống sót qua màn đêm, săn thú đột biến để tiếp thêm sức mạnh chống lại kẻ thù.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu