🖼️
  • Parkasaurus Game quản lý công viên khủng long hấp dẫn
  • Parkasaurus là game mô phỏng quản lý công viên khủng long đầy màu sắc, nơi bạn có nhiệm vụ chăm sóc những người bạn khủng long và chào đón các vị khách với trải nghiệm tham quan chất lượng nhất.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu