🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Phần mềm quản lý Karaoke
  • PMQL Karaoke là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc điều hành quản lý phòng Karaoke. Quản lý chi tiết dịch vụ từng phòng, từng khu vực, từng thời điểm.
  • Xếp hạng: 3 4 Phiếu bầu
🖼️
  • Phần mềm quản lý kho Phần mềm kiểm soát hàng hóa
  • Quản lý kho là một công việc rất quan trọng đối với mỗi cửa hàng, cho phép theo dõi sát sao nguồn hàng hóa trong kho. Việc ghi chép số liệu bằng cách thủ công là rất vất vả và tiêu tốn thời gian, nhiều khi dẫn đến sai sót hay mất mát sổ sách.
  • Xếp hạng: 5 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Phần mềm quản lý FPI
  • Với những tính năng quản lý chuyên nghiệp dễ sử dụng của Phần mềm quản lý FPI đang được người tiêu dùng trên thị trường Việt Nam đánh giá cao!
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️