🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • iThong cho Android Tra cứu xử phạt giao thông 2020

  • iThông là ứng dụng tra cứu xử phạt vi phạm giao thông, quy trình xử phạt của cảnh sát giao thông theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Từ ngày 01/01/2020, Nghị định 100 chính thức có hiệu lực tăng cao rất nhiều mức phạt vi phạm giao thông lên.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • iThong cho iOS Tra cứu xử phạt giao thông theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP

  • Chắc hẳn trong số chúng ta có rất nhiều người không nắm rõ luật giao thông và mỗi khi ra đường thường nơm nớp lo sợ gặp cảnh sát giao thông. Chính vì lẽ đó, ứng dụng iThông ra đời, nhằm giúp người tham gia giao thông tìm hiểu cũng như ghi nhớ luật lệ giao thông.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
    🖼️