🖼️
  • Phát hành: Recoveronix
  • PixRecovery có thể phục hồi các file ảnh hỏng và không thể mở trên máy tính hay các thiết bị khác, chỉ cần chúng có đuôi .jpg, .jpeg, .gif, .tiff, .bmp, .png.
  • windows Version: 3.0.22196
  • Đánh giá: 12
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 23.072