🖼️
  • QLTS.VN Phần mềm quản lý tài sản
  • QLTS.VN là phần mềm quản lý tài sản do Misa phát triển, được xây dựng dựa trên công nghệ điện toán đám mây. Giúp các đơn vị hành chính sự nghiệp, xã, phường thực hiện các nghiệp vụ quản lý tài sản mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị.
  • Xếp hạng: 3 8 Phiếu bầu