🖼️
🖼️
🖼️
 • Báo cáo bán hàng cơ bản Template Báo cáo bán hàng cơ bản

 • Theo dõi sản phẩm bán hàng của bạn và khách hàng với mẫu Excel đơn giản. Sử dụng bảng, và một trục bảng để cắt và chia nhỏ những con số. Tùy chỉnh các trục bảng để phù hợp với nhu cầu của bạn.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Báo cáo bán hàng hàng tháng Template Báo cáo bán hàng hàng tháng

 • Người dùng doanh nghiệp nhỏ có thể theo dõi bán hàng này theo hàng tháng, hàng quý, hàng năm cũng như dự báo tình hình kinh doanh khi sử dụng mẫu thông minh này. Một báo cáo bán hàng theo dạng Pivot Table cho phép dễ dàng báo cáo theo yêu cầu thống kê của bạn.
 • Xếp hạng: 4 9 Phiếu bầu
🖼️
 • Báo cáo bán hàng Template Báo cáo bán hàng

 • Theo dõi khách hàng và sản phẩm của bạn với báo cáo doanh số bán hàng trong mẫu Excel này. Mẫu bao gồm các vị trí để giới thiệu thông tin chung về khách hàng và được chia ra thành 4 quý trong năm.
 • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Retail Barcode Phần mềm quản lý bán hàng đơn giản

 • Retail Barcode là ứng dụng nhẹ có thể giúp người dùng theo dõi doanh số bán hàng. Công cụ này còn cho phép xác định khách hàng, liên kết các sản phẩm thanh toán qua thẻ với các khách hàng cá nhân để theo dõi tiến độ thanh toán.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️