🖼️
  • Teacher Mark

  • Teacher Mark là phần mềm nhập điểm cá nhân đơn giản dành cho các giáo viên, được thiết kế với mục tiêu: dành cho giáo viên quyền kiểm soát điểm cá nhân và giảm gánh nặng nhập điểm của người quản lý phần mềm School Viewer.
  • Xếp hạng: 4 6 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Scary Teacher 3D Game chơi khăm cô giáo đáng sợ

  • Scary Teacher 3D là game hành động vui nhộn đến từ Z & K Games, trong đó bạn phải chiến đấu chống lại một giáo viên đáng sợ và khiến cô ta phát điên bằng những trò chơi khăm tai quái!
  • Xếp hạng: 5 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️