🖼️
🖼️
  • SMAS cho Android Quản lý nhà trường trên Android
  • SMAS là phần mềm quản lý nhà trường, hỗ trợ quản lý hồ sơ học sinh, hồ sơ giáo viên, quá trình học tập và rèn luyện của học sinh một cách khoa học nhất. Đây chính là giải pháp tổng thể trong việc tin học hóa công tác quản lý học sinh, giáo viên ở các trường phổ thông.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️