🖼️
🖼️
  • SpeakingPal cho Android Học tiếng Anh trên điện thoại Android
  • SpeakingPal: Learn English Speak English cho Android 3.0.264.20190401 là một ứng dụng học tập hữu ích, giúp người sử dụng nhanh chóng cải thiện vốn tiếng Anh của họ. Tất cả những gì bạn phải làm là khởi động SpeakingPal cho Android và bắt đầu trò chuyện với các nhân vật, xong ghi nhận sự phản hồi từ ứng dụng.
  • Xếp hạng: 3 75 Phiếu bầu
🖼️
  • Learn English, Speak English cho iOS Học tiếng Anh trên điện thoại iOS
  • Learn English, Speak English cho iOS 3.4.264 (hay còn gọi là SpeakingPal) là một ứng dụng hữu ích, giúp người sử dụng nhanh chóng cải thiện vốn tiếng Anh của họ. Tất cả những gì bạn phải làm là khởi động Learn English, Speak English cho iOS và bắt đầu trò chuyện với các nhân vật, xong nhận phản hồi từ ứng dụng.
  • Xếp hạng: 4 10 Phiếu bầu