🖼️
  • Phát hành: Stackify
  • Prefix của Stackify là công cụ phát triển phần mềm nhỏ gọn, hỗ trợ hiển thị log, lỗi, query và nhiều hơn thế trong thời gian thực. Bạn có thể cài đặt Prefix miễn phí (bản dùng thử) và chạy trực tiếp trong môi trường workstation (máy trạm) của doanh nghiệp.
  • windows Version: 3.0.18.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 16