🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Stranger Game kinh dị Người lạ trong nhà
  • Trong Stranger, bạn phải tìm cách chống lại một kẻ lạ cố gắng đột nhập vào nhà, quan sát và lắng nghe xem kẻ đột nhập đến từ đâu. Tìm cách sống sót cho đến 6 giờ sáng để làm sáng tỏ bí ẩn về người lạ này!
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️