🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • VoiceTra cho Android Ứng dụng dịch ngôn ngữ tức thời
  • VoiceTra (Voice Translator) cho phép bạn dịch ngay lập tức những điều mình vừa nói sang bất kỳ ngôn ngữ nào. Tất cả những gì bạn phải làm là chọn ngôn ngữ bản địa và ngôn ngữ đích bạn muốn dịch sang.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu