🖼️
🖼️
  • WinSCP Portable Phần mềm FTP Client mã nguồn mở
  • WinSCP 5.19.2 là một tiện ích SFTP, FTP client miễn phí, mã nguồn mở dành cho hệ điều hành Windows. Nó sẽ giúp bạn truyền tải file một cách an toàn giữa máy tính của bạn và máy tính từ xa.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu