🖼️
  • ZeroVector cho Android Game bắn súng shoot ‘em up màn hình dọc cổ điển

  • ZeroVector là một game bắn súng shoot ‘em up theo màn hình dọc arcade cổ điển không ngừng nghỉ. Nhiệm vụ của bạn là vượt qua những làn sóng vô tận của tàu địch và để xem mình sống sót được bao lâu, và điểm số cao mà bạn có thể đạt được là bao nhiêu.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu