🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Translator cho Android Ứng dụng dịch văn bản mới trên Android
  • Translator là ứng dụng dịch thuật hữu ích cho những người học ngôn ngữ, thường xuyên đi du lịch hoặc đang tìm kiếm một công cụ dịch phục vụ cho học tập và nghiên cứu. Tiện ich này tương thích mạnh mẽ với các thiết bị Android 4.0.3 trở lên và miễn phí sử dụng.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • VoiceTra cho Android Ứng dụng dịch ngôn ngữ tức thời
  • VoiceTra (Voice Translator) cho phép bạn dịch ngay lập tức những điều mình vừa nói sang bất kỳ ngôn ngữ nào. Tất cả những gì bạn phải làm là chọn ngôn ngữ bản địa và ngôn ngữ đích bạn muốn dịch sang.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu