🖼️
🖼️
🖼️
 • CenoPDF (32-bit) Biên soạn file PDF trong Microsoft Word
 • CenoPDF 3.6.154.0 hỗ trợ người dùng biên soạn PDF với đầy đủ khuôn mẫu, lưu và trích xuất file PDF trực tiếp từ môi trường làm việc của Microsoft Publisher thông qua sự hỗ trợ của một thanh công cụ.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • UltraVNC (32-bit) Kiểm soát máy tính từ xa
 • UltraVNC (32-bit) 1.0.9.6.2 là một trong những công cụ tiện ích hệ thống miễn phí, với khả năng hỗ trợ mạnh mẽ tính năng điều khiển truy cập từ xa đối với các hệ thống máy tính sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows...
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • ProxyCap (32-bit)
 • ProxyCap cho phép bạn sử dụng các ứng dụng Internet qua các giao thức HTTP, SOCKS v4, và SOCKS v5 Proxy Servers. Bạn có thể thông báo cho ProxyCap những ứng dụng nào sẽ kết nối Internet qua proxy và trong hoàn cảnh nào.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • NirCmd (32-bit)
 • NirCmd 2.47 là tiện ích cực nhỏ nhưng cũng cực kỳ đa năng. Chương trình cho phép bạn chạy ở chế độ dòng lệnh để thực hiện một tác vụ nhất định, ví dụ như thêm bớt các khóa vào Registry...
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • BackupChain (32 bit)
 • BackupChain là công cụ sao lưu mạnh mẽ, dễ sử dụng dành cho các chuyên gia công nghệ thông tin.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • FilerFrog (32-bit)
 • Ứng dụng FilerFrog cung cấp cách mới, sáng tạo trong cách quản lý các file trong windows explorer. Chương tình này sẽ tiếp hợp với windows explorer như một mở rộng để có thể cung cấp cho bạn các công cụ giúp bạn thực hiện công việc quản lý file dễ dàng và
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • FreeSizer (32 bit)
 • Bạn muốn chỉnh sửa kích thước hình ảnh đồng thời cũng muốn biết thông tin như kích thước và dung lượng của ảnh chỉnh sửa. Freesizer chính là công cụ giúp bạn kiểm tra kích thước và dung lượng của tập tin ảnh mới.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Safeguard Send (32-bit) for Microsoft Outlook
 • Một add-in khác của Sperry mang tên Safeguard Send 4.0, công cụ này sẽ giúp người dùng xem xét lại nội dung lần nữa trước khi gửi đi một email ra ngoài công ty.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu