🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Blueprint for iPad Thiết kế ảnh trên iPad
  • Công cụ tuyệt vời này sẽ giúp người sử dụng cài đặt nhanh chóng không chỉ màn hình iOS, mà bao gồm cả bản đồ quy trình làm việc cho thấy các màn hình liên quan đến nhau trong một ứng dụng như thế nào.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Storify for iPad Kể chuyện mạng xã hội cho iPad
  • Storify for iPad là ứng dụng mạng xã hội mới và miễn phí trên máy tính bảng iPad, nơi bạn có thể chia sẻ và kể câu chuyện theo cách của riêng mình với mọi người trên toàn thế giới.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu