🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Phần mềm quản lý Karaoke
  • PMQL Karaoke là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc điều hành quản lý phòng Karaoke. Quản lý chi tiết dịch vụ từng phòng, từng khu vực, từng thời điểm.
  • Xếp hạng: 3 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Phần mềm quản lý Bar - Cafe
  • TVSCF - một công cụ quản lý, điều hành quán Bar, cafe, dịch vụ Karaoke với đầy đủ các tính năng mang tính đặc thù cũng như các tính năng quản lý điều hành sản xuất kinh doanh mang tính quy chuẩn...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • HEE - Phần mềm tuyển sinh trung học phổ thông
  • Phần mềm thực hiện đầy đủ các bước từ đăng ký dự thi đến in kết quả tuyển sinh và giấy nhập học với quy trình cực kỳ nhanh gọn, thuận lợi và chính xác.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu