🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Bedazzled Lite For iOS
  • Bedazzled Lite là trò chơi miễn phí. Mục đích là trao đổi 3 hoặc nhiều hơn con số giống nhau trong một hàng hoặc cột. Để trao đổi các khối, hãy kéo mạnh một khối sang trái, sang phải, lên trên hoặc xuống dưới.
  • Xếp hạng: 4 · 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Boxer Calendar cho Android Ứng dụng lịch làm việc trên Android
  • Boxer Calendar là ứng dụng lịch làm việc miễn phí cho các thiết bị Android 4.1 trở lên. Ngoài hỗ trợ xem lịch và ghi chú sự kiện cho từng ngày cụ thể, Boxer Calendar còn cho phép người dùng chia sẻ thông tin cho bạn bè đang sử dụng dịch vụ email Boxer ngay trong ứng dụng.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️