🖼️
🖼️
  • Computer Security Bảo vệ máy tính toàn vẹn
  • Hẳn nhiều bạn thường nghĩ ra nhiều cách hạn chế truy xuất thông tin trên máy tính dùng chung bằng chính công cụ của Windows. Tuy nhiên, hiện tại tại Việt Nam, việc sử dụng bản quyền Windows không được đăng ký hoàn chỉnh nên đôi khi tác vụ trên không được
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Party Down Quản lý nhà hàng
  • Lấy cảm hứng từ kênh truyền hình Starz, điều hành đội ngũ phục vụ tầng lớp thượng lưu Hollywood đang mở bữa tiệc ăn mừng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Shut Up for Mac
  • Nếu bạn thấy thích những bài báo và nội dung khác hoặc không quan tâm về những lời bình luận, Shut Up do Ricky Romero cung cấp là plug-in tuyệt vời nhất với bạn.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️