🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Download Speed Test Kiểm tra tốc độ download
  • Download Speed Test là một chương trình tương đối đơn giản nhưng vô cùng hữu ích, được thiết kế dành cho những ai muốn kiểm tra tốc độ kết nối Internet của máy tính.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • High Speed Verifier
  • High Speed Verifier (HSV) là phần mềm có sc độ cao giúp kiểm tra các địa chỉ email còn tồn tại. HSV có khả năng kiểm tra hàng nghìn địa chỉ trong 1 giây. Phần mềm này cũng có thể đạt đến mức tối đa khi xử lý danh sách thư chưa hàng chục triệu địa chỉ.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️