🖼️
🖼️
🖼️
  • Photo Frames Master
  • Photo Frames Master 1.3 là một chương trình nhỏ gọn cho phép người sử dụng dễ dàng thêm các khung hình cho ảnh của mình.
  • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • FX Photo Studio for iPhone Phần mềm chỉnh sửa ảnh miễn phí cho iPhone
  • FX Photo Studio for iPhone là một phần mềm chỉnh sửa ảnh miễn phí trên iPhone với khả năng hỗ trợ rất nhiều hiệu ứng và bộ lọc ảnh khác nhau. Thêm vào đó, người dùng còn có thể thêm chữ vào hình để có thể sở hữu một tấm ảnh độc đáo.
  • Xếp hạng: 4 7 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️