🖼️
  • Thời gian biểu hàng ngày Template Thời gian biểu hàng ngày
  • Mẫu này sẽ giúp bạn theo dõi thời gian bạn sử dụng cho một công việc hoặc nhiệm vụ khác nhau. Mẫu tính toán sự khác biệt giữa bắt đầu và thời gian dừng lại. Đây là một hình thức tuyệt vời cho các chuyên gia theo dõi thời gian của họ trên các bài tập khác nhau.
  • Xếp hạng: 3 10 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Sứ mệnh thời đại for Android Game chiến thuật nhập vai
  • Sứ mệnh thời đại là 1 dạng game chiến thuật nhập vai online, mô tả bối cảnh theo xã hội hiện tại có 1 phần hư cấu người chơi sẽ phải vận dụng kiến thức cũng như khả năng tư duy để đạt được cấp độ cao nhất.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️