🖼️
🖼️
  • Temp File Cleaner Xóa file rác trong máy tính
  • Sử dụng máy tính lâu ngày, Windows có thể tích lũy rất nhiều dữ liệu tạm thời. Nó chứa các file tạm của các ứng dụng, cache, cookie … cùng rất nhiều các thông tin quan trọng...
  • Xếp hạng: 3 · 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Junk Files Cleaner Loại bỏ nhanh các tập tin rác
  • Mỗi khi bạn đăng nhập vào Internet hoặc trong quá trình sử dụng máy tính các file tạm sẽ được tạo ra. Tuy chúng chỉ cần hiện diện một lần nhưng không bao giờ biến mất.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️