🖼️
 • Phát hành: Catlin Software
 • Dictionary! là một ứng dụng từ điển portable miễn phí với ngân hàng khoảng 200000 định nghĩa ngắn gọn và tích hợp sẵn từ điển Thesaurus.
 • ios
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.156
🖼️
 • Phát hành: EmberMitre
 • Hanping Chinese Dictionary for Android là từ điển tiếng Hoa Quan Thoại phổ biến nhất giành cho Android.
 • android Version: 3.8.7
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.826
🖼️
 • Phát hành: Viren Pushpanayagam
 • Viren's Dictionary là một từ điển tiếng Anh offline và có hơn 165.000 + từ ngữ, định nghĩa và từ đồng nghĩa.
 • android Version: 1.0.4
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.389
🖼️
 • Phát hành: Hironori
 • English - English Dictionary for Android là ứng dụng từ điển Anh - Anh miễn phí cho Android.
 • android
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.093
🖼️
 • Phát hành: Alex Yanchenko
 • Wordoholic Dictionary, một phần mềm dịch thuật ngay trên Android của bạn, nó hỗ trợ định dạng từ điển .dsl và .xdxf
 • android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 953
🖼️
 • Phát hành: Vietlevelsoft Inc
 • Bạn dễ dàng có thể tham khảo trên 50.000 từ với từ điển Anh - Trung Quốc (Từ điển offline) và MP3, 150,000 từ điển Anh - Anh (Từ điển offline).
 • android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 957
🖼️
 • Phát hành: Notes
 • Tìm kiếm một từ và dịch một câu trong Wikipedia, Wordnet, StarDict với ColorDict Dictionary Wikipedia for Android, từ điển toàn diện và tốt nhất trên thị trường hiện nay.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 809
🖼️
 • Phát hành: Livio
 • Tra cứu từ vựng tiếng Ý dễ dàng với ứng dụng Italian Dictionary for Android.
 • android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 597
🖼️
 • Phát hành: Baris Efe
 • Langtolang Dictionary là một từ điển dịch từ đa ngôn ngữ dành cho điện thoại Android.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 395
🖼️
 • Phát hành: Leo GmbH
 • LEO Dictionary cho phép bạn tìm kiếm, tra cứu từ trong tất cả các từ điển trực tuyến LEO.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 308
🖼️
 • Phát hành: Urban Dictionary
 • Urban Dictionary for Android là từ điển mã nguồn mở, xây dựng từ sự đóng góp của người dùng.
 • android Version: 1.4.23.18
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 275
🖼️
 • Phát hành: Livio
 • Online Dictionary for Android là ứng dụng từ điển trực tuyến với Wiktionary của nhiều ngôn ngữ phổ biến.
 • android
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 254