Secure Browser with File Safe for iOS Trình duyệt an toàn cho iPhone

Tải về
 • Đánh giá:
  1,5 ★ 4 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 18,5 MB
 • Lượt xem: 130
 • Lượt tải: 123
 • Ngày:
 • Yêu cầu: iOS 4.0 or later
Giới thiệu

Secure Browser with File Safe for iOS là ứng dụng trình duyệt web an toàn với nhiều tính năng hấp dẫn cho iPhone/iPad.

Secure Browser with File Safe for iOS

Tính năng:

 • Duyệt web an toàn
 • Quản lý lược sử trình duyệt
 • Chọn một trong các loại khóa
 • Download file đa phương tiện trực tiếp trong ứng dụng
 • Bảo mật toàn bộ file download
 • Theo dõi truy cập không mong muốn bằng ảnh và báo cáo GPS

Minh Lộc

Liên kết tải về