Smart File Classifier

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 822,4 KB
  • Lượt xem: 309
  • Lượt tải: 303
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 7/2000/Vista/XP
Giới thiệu

Smart File Classifier là một phần mềm dành cho nền tảng Win32. Chương trình này có thể tự động phân loại rất nhiều file thành các folder phụ.

Các tính năng chính

• Phân loại các file theo tên

• Phân loại các file theo ngày

• Phân loại các file theo số

• Phân loại cacsi file theo dung lượng

• Phân loại các file theo dạng

• Hiển thị và xóa bỏ

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.