Sơ đồ tổ chức Template Sơ đồ tổ chức

Tải về
  • Đánh giá:
    5 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 33,5 KB
  • Lượt xem: 11.050
  • Lượt tải: 10.426
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức - Template Sơ đồ tổ chức

Mẫu này cung cấp ví dụ về các dạng sơ đồ tổ chức khác nhau. Dùng mẫu này để biết được có thể làm những gì trong Excel bao gồm khả năng hoán đổi ảnh dễ dàng. Dùng những gì có sẵn, tùy chỉnh hoặc thử dùng Visio!

Sơ đồ tổ chức

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: