SSuite Office - Accel Spreadsheet

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 14,4 MB
  • Lượt xem: 496
  • Lượt tải: 479
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/2000/XP/Vista/7
Giới thiệu

ACCEL là một công cụ rất hữu ích và dễ sử dụng để đáp ứng cho công việc tính toán, phân tích, tổng hợp và trình bày dữ liệu của bạn trong các số liệu thống kê.

SSuite Office - Accel Spreadsheet

Nó có một hệ thống trợ giúp đã được tích hợp đầy đủ giúp cho việc nhập các công thức phức tạp trở lên dễ dàng hơn. Bạn có thể lấy dữ liệu ở bên ngoài bằng cách sử dụng ODBC, sắp xếp nó, xuất ra các số liệu phân tích thống kê.

SSuite Office - Accel Spreadsheet

Giờ đây công việc mà bạn thường xuyên phải làm như tạo ra các báo cáo tài chính, quản lý chi phí cá nhân sẽ trở lên dễ dàng hơn với Accel Spreadsheet, nó sẽ cung cấp cho bạn một công cụ thực sự hiệu quả và linh hoạt để thực hiện mục tiêu của bạn một cách dễ dàng.

Yêu cầu:

- Hiển thị Kích thước 1024 x 600.

- RAM - 32 MB.

- 5 MB ​​không gian ổ cứng.

Tuyết Mai (Theo Ssuitesoft)

Liên kết tải về