Stellar Phoenix Word Password Recovery 1.0 Khôi phục mật khẩu bị mất cho MS Word

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.0
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 4,2 MB
 • Lượt xem: 72
 • Lượt tải: 65
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

Stellar Phoenix Word Password Recovery là một tiện ích mãnh mẽ được thiết kế để giúp người dùng khôi phục lại mật khẩu bị mất hoặc bị quên cho tài liệu Microsoft Word.

Stellar Phoenix Word Password Recovery

Tính năng chính:

Khôi phục mật khẩu cho Doc

Phần mềm này rất hiệu quả trong việc phục hồi cả 'Password to Open' cũng như 'Password to Modify' cho các tài liệu Microsoft Word được lựa chọn. Mặc dù thời gian để khôi phục mật khẩu bị mất phụ thuộc vào độ phức tạp của chúng nhưng phần mềm này vẫn có thể phục hồi thành công nhờ kết hợp các kỹ thuật tiên tiến.

Sử dụng công nghệ Brute Force Attack để đảm bảo phục hồi 100%

Với các kỹ thuật tìm kiếm sáng tạo, giống như "Brute Force Attack", Stellar Word Password Recovery vẫn đảm bảo phục hồi mật khẩu bị mất/quên của tài liệu MS Word không thể truy cập, không phân biệt độ dài hay tính phức tạp của chúng.

Cung cấp tùy chọn mask để phục hồi nhanh chóng

Phần mềm này cung cấp tùy chọn để che giấu ký tự bị quên trong mật khẩu Word với một ký tự '?'. Điều này cho phép tìm kiếm chỉ những ký tự bị quên thay vì phải tìm kiếm toàn bộ mật khẩu, do đó giúp cho quá trình khôi phục MS Word nhanh hơn nhiều.

Xây dựng bộ ký tự để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Phần mềm này sẽ thu hẹp quá trình tìm kiếm mật khẩu bằng cách cung cấp tùy chọn để xác định bộ ký tự mà thiết lập mật khẩu Word. Phần mềm này cho phép lựa chọn từ một danh sách các bộ ký tự, bao gồm cả ký tự in, số, ký tự đặc biệt, khoảng cách, chữ in hoa, chữ thường.

Cho phép xác định độ dài mật khẩu

Stellar Word Password Recovery cho phép bạn xác định độ dài mật khẩu Word để giúp quá trình phục hồi dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng hơn. Nếu bạn nhớ độ dài mật khẩu, bạn có thể thiết lập phạm vi tối thiểu và tối đa cho mật khẩu.

Cung cấp một hộp thoại hiển thị quá trình quét

Trong khi phục hồi mật khẩu cho MS Word bằng cách sử dụng Brute Force Attack, phần mềm này sẽ cung cấp một hộp thoại quá trình cho phép bạn theo dõi toàn bộ quá tình phục hồi cũng như các thông tin liên quan, bao gồm cả thời gian bắt đầu phục hồi, thời gian dự kiến hoàn thành, chuỗi ký tự được sử dụng,vv.

Tạo báo cáo ghi để phân tích quá trình sau này

Sau khi hoàn tất quá trình khôi phục mật khẩu cho Word, phần mềm sẽ tạo ra một báo cáo ghi chi tiết bao gồm quá trình và hoạt động được thực hiện bởi người dùng và ứng dụng. Bản ghi sẽ chứa mọi chi tiết từ lúc bắt đầu phục hồi cho tới lúc kết thúc và giúp bạn phân tích quá trình phục hồi vào bất cứ thời điểm nào trong tương lai.

Bé Ngoan

Liên kết tải về