Stylish for Firefox

Tải về
  • Đánh giá:
    4 7 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 158 KB
  • Lượt xem: 5.437
  • Lượt tải: 4.328
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/7/Vista, Firefox 3.6 - 5.*
Giới thiệu

Stylish for Firefox

Không phải tất cả các trang web đều có giao diện người dùng trực quan và đơn giản, rất nhiều trang trông rất xấu. Nếu bạn muốn nâng cấp một trang nào đó, hãy thử sử dụng Userstyles. Về cơ bản, chúng chỉ loại bỏ CSS để biến các trang trông khác hơn. Còn nếu bạn dùng trình duyệt Chrome trên máy Mac hãy thử sử dụng Stylish for Chrome for Mac xem sao.

Stylish for Firefox

Theo quản trị mạng

Liên kết tải về