Auto Hang Up for Series 60 v3 Tự động kết thúc cuộc gọi

Tải về
 • Đánh giá:
  3 6 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 44,3 KB
 • Lượt xem: 23.960
 • Lượt tải: 19.329
 • Ngày cập nhật:
 • Hạn định: 15 ngày
 • Yêu cầu: Symbian
Giới thiệu

Auto Hang Up for Series 60 v3 - Tự động kết thúc cuộc gọi

Chương trình này giúp bạn giảm bớt cước phí điện thoại qua việc hạn chế những cuộc "buôn" điện thoại. Chương trình sẽ tự động gác máy kể cả cuộc gọi đến lẫn đi nếu vượt quá khung thời gian cho phép. Bạn sẽ không bao h phải trả thêm cước một block mới chỉ vì lố 1 giây.